Influenzavaccination til børn

Information vedr. influenzavaccination af børn i alderen 2-6 år med nasal vaccine (Fluenz Tetra).

Forudsætninger for at kunne få vaccinen:

Vaccinationen gives af to omgange med 4 ugers interval.
Barnet skal være fyldt 2 år, men må ikke være fyldt 7 år, ved start af vaccinationsforløbet.
Barnet må ikke have feber på vaccinationstidspunktet.
Barnet må ikke være kendt med svær astma eller have kendt allergi mod gentamycin el neomycin.
Barnet skal kunne tåle æg.
Barnet må ikke være vaccineret mod MFR inden for de sidste 4 uger, og der skal ikke planlægges vaccination mod MFR 4 uger efter vaccinationen mod influenza.

Barnet kan potentielt smitte svært immunsvækkede personer med influenza inden for de første 1-2 uger efter vaccinen. Risikoen er størst de første 2-3 dage.

Vaccinen gives som en næsespray, 1 pust i hvert næsebor, ved hver vaccination.
Den medfølgende forælder har ansvaret for at holde barnet (fast) mens der vaccineres.
Barnet skal forblive i klinikken til observation for evt. vaccinationsreaktioner 10 min. efter vaccinationen.